Organisatie

Het bestuur van Stichting Bavel Beweegt | de 5 van Bavel bestaat uit:

Beloningsbeleid bestuursleden

Zoals bepaald in de statuten van onze Stichting ontvangen de bestuursleden geen beloning of salaris voor hun werkzaamheden welke zij verrichten voor de stichting. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig.

Geschiedenis

Bavel heeft een rijke historie als het gaat over events waarbij burgerparticipatie, de promotie van het dorp en de betrokkenheid van organisaties en initiatieven nauw met elkaar verbonden zijn. Denk aan de huidige events; Bavel Anno, het Carnaval met zijn enorme optocht, de Kermis, Bavel fietst Om, in het verleden de wielerronde van Bavel en inmiddels ook De 5 van Bavel.
Op het gebied van bewegen was de wielerronde in Bavel altijd een vaste waarde. Menige profrenner heeft de nodige kilometers achter zijn naam staan op Bavelse grond. De wielerronde is inmiddels verleden tijd, maar sinds 2012 heeft de Stichting “Bavel fietst om” een nieuw wielerevent weten toe te voegen. Een veldtoertocht in het op een na laatste weekend van september.
Sinds 2015 is in datzelfde weekend ook het hardloopevent “De 5 van Bavel” als nieuw beweegevent opgenomen in de Bavelse evenementenkalender. Nu na twee jaar is het hardloopevent toe aan een doorstart. Geen event meer als onderdeel van de jaarlijkse kermis, maar een zelfstandig event. Een eigentijds hardloopevent met een professionele aanpak waarmee het ook de waarde krijgt die past in het heden en verleden van de Bavelse evenementen. Laten zien waar een klein dorp groot in is.

Van kermisloop naar volwaardig hardloopevent

Met veel enthousiasme zijn de initiatiefnemers van de “5 van Bavel” in 2015 gestart met een eerste loop in het centrum van Bavel. Het event is inmiddels uitgegroeid tot een hardloopwedstrijd met zo’n 500 deelnemers en heeft een mooie positie verworven op de regionale hardloopkalender.
De 5KM run is uitermate geschikt voor beginnende lopers en recreanten die eens willen proeven aan een echte wedstrijd. De 1KM run is uitermate geschikt om jonge kinderen kennis te laten maken met de loopsport en wellicht nog veel belangrijker in de weg naar deze loop toe, hen kennis te laten maken met regelmatig bewegen als training voor de loop. Deze familieloop zet zowel op scholen als binnen jonge gezinnen het bewegen letterlijk op de agenda! En lopen is daarbij zeer laagdrempelig. Geen dure contributies of aanverwante sportartikelen. De reguliere gymkleding voldoet.
Door dit loopevent te organiseren een week voor de Singelloop van Breda is het voor de gevorderde loper een uitstekende laatste trainingswedstrijd. Kortom een loopevent dat past in deze tijdsgeest en binnen het reguliere aanbod. En met zijn diversiteit, snelheid en locatie een uniek event waarbij het ook voor de toeschouwers leuk is om bij aanwezig te zijn.

Professionaliseren van het event

Met de doorstart naar een volwaardig loopevent is het ook van belang dat een aantal randvoorwaarden optimaal worden ingevuld. Zo zal de organisatie ondergebracht worden in een stichting en zal het event voorzien worden van een professionele tijdregistratie. Onoverkomelijke zaken waar we voor staan om te komen tot een volwaardig event.

De organisatie

Missie

De Stichting Bavel beweegt heeft als doel het aanzetten en ondersteunen van beweeginitiatieven in Bavel, waarbij door het bijeenbrengen van kennis en kunde van verschillende organisaties en evenementen er synergie is te behalen in organisatie, beleving en financiën.

Visie

Het belang van bewegen voor burgers en samenleving is enorm. Bewegen biedt plezier en ontspanning en organiseren draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Een actieve leefstijl is geestverruimend, verbetert het concentratievermogen, de zelfdiscipline en bevordert de sociale relatie tussen mensen. Kinderen die vaker bewegen lopen minder kans om (te) dik te worden en leren omgaan met normen en waarden. Ouderen blijven langer fit en vitaal als ze er een actieve levensstijl op nahouden. De Stichting Bavel beweegt wil hier graag haar steentje aan bijdragen en stimuleert initiatiefnemers om beweegevenementen te organiseren voor de Bavelse gemeenschap en haar naaste regio. Daarbij organiseert zij zelf een hardloopevenement voor jong en oud.

De hardloopwedstrijd “de 5 van Bavel” is een initiatief van de Stichting Bavel Beweegt.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, daar er uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt.

Bestanden

Beleidsplan
Huishoudelijk reglement